Shop Mobile More Submit  Join Login
Kuyssen by Yoki-fox-C Kuyssen by Yoki-fox-C
A present for :iconxxxsai:


Merry 'X mas and Happy new Year~ *Late* Sorry ~ +v+ ~
Add a Comment:
 
:iconkimmie1102:
kimmie1102 Featured By Owner Aug 6, 2011  Hobbyist Digital Artist
:iconiloveyouplz:
Reply
:iconyoki-fox-c:
Yoki-fox-C Featured By Owner Aug 7, 2011
:love: :heart:
thực ra bản gốc t mu nc hỏng đấy = ))
Reply
:iconkimmie1102:
kimmie1102 Featured By Owner Aug 6, 2011  Hobbyist Digital Artist
:iconiloveyouplz:
Reply
:iconanimedemonking:
AnimeDemonKing Featured By Owner Jan 9, 2010
Love the color (again!!) ^^
Reply
:iconyoki-fox-c:
Yoki-fox-C Featured By Owner Jan 10, 2010
:love:
Reply
:iconmaru89:
Maru89 Featured By Owner Jan 4, 2010
Oooow! How preeetyyy!!! n________n
Reply
:iconyoki-fox-c:
Yoki-fox-C Featured By Owner Jan 5, 2010
oh? really? ;___;~ I tried fixing it so much~
Reply
:iconmaru89:
Maru89 Featured By Owner Jan 5, 2010
Yes Really! xDDDDDDD
Very nice galery and drawings!! *w*
=*3*=
Reply
:iconyoki-fox-c:
Yoki-fox-C Featured By Owner Jan 6, 2010
Thanks so much :love:
Reply
:iconmaru89:
Maru89 Featured By Owner Jan 6, 2010
:D :D
xDDDDD
Reply
:icongreatufo:
GreatUFO Featured By Owner Jan 4, 2010  Hobbyist Traditional Artist
dáng ngồi con ếch = ))thay vì tậ p dáng tớ thấy ấy tậ p không gian đi - - cái đường kìa - -;
Reply
:iconthuyan:
ThuyAn Featured By Owner Jan 4, 2010
Sai rồi~ dáng ngồi "cho cá tra ăn" của người miền Tây :rofl:
Reply
:icongreatufo:
GreatUFO Featured By Owner Jan 4, 2010  Hobbyist Traditional Artist
ồ~ ra là tinh diệu như vậy~
Reply
:iconthuyan:
ThuyAn Featured By Owner Jan 4, 2010
chúng mình đang phỉ báng tranh em nhỏ, anh ạ~
Reply
:icongreatufo:
GreatUFO Featured By Owner Jan 4, 2010  Hobbyist Traditional Artist
em nó sẽ nghĩ là chúng ta đang khen em nó, yên tâm~
Reply
:iconthuyan:
ThuyAn Featured By Owner Jan 4, 2010
em sẽ nghĩ chắc mắt em nó bị bù lệch ăn :P
Reply
:icongreatufo:
GreatUFO Featured By Owner Jan 4, 2010  Hobbyist Traditional Artist
ngôn ngữ bác sĩ à =.,=
Reply
:iconthuyan:
ThuyAn Featured By Owner Jan 4, 2010
ơ~ ko~ tưởng anh biết từ này, nó cỡ nhưlé or blah khác :P
Reply
(1 Reply)
:iconyoki-fox-c:
Yoki-fox-C Featured By Owner Jan 4, 2010
=3=~ ko gian tậ;p chán chả sửa đc. ~ kệ nó đi~ chuyển sang bài mới~
Reply
:iconhandsomedara:
handsomedara Featured By Owner Jan 3, 2010
Mình bắt cái tem chơi :).

Ôi, anh seme chân dài thiệt :o. Mà màu buồn quá...
Reply
:iconyoki-fox-c:
Yoki-fox-C Featured By Owner Jan 3, 2010
Chân dài cho qu*ến rũ~ :p
màu buổn? =.=~ zậy sao?
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 3, 2010
Image Size
2.1 MB
Resolution
2196×1530
Link
Thumb

Stats

Views
875
Favourites
29 (who?)
Comments
22
Downloads
22
×