Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Gentle girl27/Female/Vietnam Group :icon6927-group: 6927-Group
PineappleTuna <3
Recent Activity
Deviant for 9 Years
Needs Core Membership
Statistics 313 Deviations 2,996 Comments 38,796 Pageviews
×

Newest Deviations

Cafune Wordedchallenge Game by Yoki-fox-C Cafune Wordedchallenge Game :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 8 0 DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] - P7-END by Yoki-fox-C DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] - P7-END :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 10 6 DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] - P6 by Yoki-fox-C DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] - P6 :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 8 0 DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] - P5 by Yoki-fox-C DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] - P5 :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 9 2 DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] - P4 by Yoki-fox-C DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] - P4 :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 13 0 DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] - P3 by Yoki-fox-C DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] - P3 :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 7 0 DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] - P2 by Yoki-fox-C DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] - P2 :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 6 0 DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] by Yoki-fox-C DAY 8. 21:00 [Doujinshi Mystic Messages] :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 5 0 Old Quarter of Hanoi by Yoki-fox-C Old Quarter of Hanoi :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 8 0 C.05 by Yoki-fox-C C.05 :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 0 2 C.4 by Yoki-fox-C C.4 :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 1 0 C.03 by Yoki-fox-C C.03 :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 0 0 C.02 by Yoki-fox-C C.02 :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 1 0 Training Character 01 by Yoki-fox-C Training Character 01 :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 1 0 The Girl by Yoki-fox-C The Girl :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 6 6 Fireflies Flower by Yoki-fox-C Fireflies Flower :iconyoki-fox-c:Yoki-fox-C 3 4
lười ~~~~~~~~~~~~

Favourites

Speed by FreeTone Speed :iconfreetone:FreeTone 3 2 Flash FX02 by dottokun Flash FX02 :icondottokun:dottokun 4 4 Flash FX 03 by dottokun Flash FX 03 :icondottokun:dottokun 7 0 Blood FX by dottokun Blood FX :icondottokun:dottokun 6 0 Line Gradient Tone Special by dottokun Line Gradient Tone Special :icondottokun:dottokun 22 0 707 by kawacy 707 :iconkawacy:kawacy 14,550 400 Unknown Error by kawacy Unknown Error :iconkawacy:kawacy 16,792 379 Forbidden Memories by kawacy Forbidden Memories :iconkawacy:kawacy 14,642 467 2016.07.02 by HYmomo 2016.07.02 :iconhymomo:HYmomo 6 0 2016.07.01 by HYmomo 2016.07.01 :iconhymomo:HYmomo 5 1 707 by Unodu 707 :iconunodu:Unodu 2,342 64 Zen by Unodu Zen :iconunodu:Unodu 1,154 21 Evening of invasion by HiroUsuda Evening of invasion :iconhirousuda:HiroUsuda 4,129 211 workshop by conronca workshop :iconconronca:conronca 4,825 183 Japanese Candy Store by conronca Japanese Candy Store :iconconronca:conronca 8,505 471 midnight Terrarium by conronca midnight Terrarium :iconconronca:conronca 8,119 440

Wishlist

Here and Above by hesitation Here and Above :iconhesitation:hesitation 242 191 submerged by loish submerged :iconloish:loish 6,784 862

Activity


deviantID

Yoki-fox-C's Profile Picture
Yoki-fox-C
Gentle girl
Artist
Vietnam
Interests
Ḿnh biết ḿnh ếu có duyên với tiếng anh. Up truyện lâu là do bản thân lười dịch tiếng anh là chính. [~lười đi scan chỉ là số 2 thôi ấy ; [] ; ~]
Có bạn nào chăm chỉ, ko cần siêu, (ḿnh chỉ cần giữ nguyên nội dung là đc)., ko đ̣i hỏi hay (vốn bản gốc tiếng việt của nó cũng ếu móc ra được từ nào hoa mỹ), đang rảnh vờ lờ, có thể giúp ḿnh dịch đống truyện tiếng việt sang thành tiếng anh được không? Ḿnh vô cùng cảm tạ các bạn.

_______________

Bạn nào có hứng th́ vào đây hú ḿnh nhé. Ḿnh cảm ơn rất rất rất rất rất nhiều *lạy lạy lạy*
  • Listening to: thien dang vay goi
  • Reading: !@$#@%$#%645 R 60+
  • Watching: Rape
  • Playing: Yao
  • Eating: cake
  • Drinking: water

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:icongiuliariotti:
GiuliaRiotti Featured By Owner Mar 1, 2015  Hobbyist General Artist
Happy birthday! Neko Emoji-28 (Yay sho happy) [V2] 
Reply
:iconyoki-fox-c:
Yoki-fox-C Featured By Owner Apr 5, 2015
Thankiu *kissu* :heart:
Reply
:iconumemuhinyi99:
UmeMuhinyi99 Featured By Owner Mar 12, 2014
hello when do you open art trade sorry for asking
Reply
:iconyoki-fox-c:
Yoki-fox-C Featured By Owner Mar 13, 2014
Thanks for asking Love in the Air   but i still haven't think about it yet Bunny Emoji-56 (Nomnomnom) [V3]  
and rarely i draw pic so i'm afraid with any promise ~ ;"""""; ~ sorry....  
Reply
:iconumemuhinyi99:
UmeMuhinyi99 Featured By Owner Mar 13, 2014
ok thank and good luck
Reply
:iconnatsuyuuki:
Natsuyuuki Featured By Owner Mar 1, 2014  Hobbyist General Artist
Happy Birthday!!!! Have your cake and eat it too 
Reply
:iconyoki-fox-c:
Yoki-fox-C Featured By Owner Mar 9, 2014
Thanks so much >"< :love: :love: :heart: :heart:
Reply
:iconnatsuyuuki:
Natsuyuuki Featured By Owner Mar 16, 2014  Hobbyist General Artist
You're welcome >////<
Reply
:iconspartan-locke:
spartan-locke Featured By Owner Mar 1, 2014   Traditional Artist
Happy Birthday!
Reply
:iconyoki-fox-c:
Yoki-fox-C Featured By Owner Mar 9, 2014
Thanks so much >"< :love: :love: :heart: :heart: *hug :heart: *
Reply
Add a Comment: